Şişli Echomar Görüntüleme ve Polikliniği, 19 Mayıs Cad. No:4 Nova Baran Plaza, Şişli / İstanbul

Rahim Filminde Tıkalı Tüpü Açma (Selektif Salpingografi)

Standart rahim filmi incelemesinde tıkalı çıkan tüpler için 3 durum söz konusu olabilir:
  • Tüp, geri dönüşümsüz veya sadece ameliyatla açılabilecek derecede tıkalı olabilir. Tüp, uzak ucu seviyesinde tıkalı ise içerisinde sıvı biriktirerek şişmiş olabilir.
  • Rahim kaslarının spazmı, tüpün ağzının büzülmesine ve bu nedenle tıkalı olmadığı halde filmde tıkalı çıkmasına neden olabilir.
  • Tüp, küçük yapışıklıklar, sümüksü tıkaç veya pıhtı tıkaçları nedeniyle tıkalı olabilir.
  • Verilen ilacın geri gelmesi, kan damarları içerisine dolması veya teknik yetersizlik nedenleriyle ilacın tüpleri doldurması için yeterli basınç sağlanamamış, böylece yanlış sonuç elde edilmiş olabilir.
Yukarıdaki  1. Maddede yazılı durum dışında, tüpler, rahim filmi çekimi sırasında “selektif salpingografi” adı verilen yöntemle açılabilir veya açık olduğu gösterilebilir. “Selektif salpingografi” tek tüp filmidir. Bu yöntemde, ilaç, rahim boşluğuna değil, çok ince, yumuşak bir borucuk ile doğrudan doğruya tüpün içerine verilir.

Rahim filminde tek tüpün tıkalı olması

Rahim filminde tek tüpün tıkalı olması gebe kalmaya engel değildir. Ancak kendiliğinden gebe kalma şansı iki tüpün de açık olduğu duruma göre daha düşüktür.  Tek tüpün tıkalı çıkması halinde de “selektif salpingografi”  ile tüp açma işlemi önerilebilir. Böylece, aşılama yapılacaksa zaman kaybının önüne geçilebileceği gibi ağızdan tıkalı çıkan tüplerde gebe kalmayı engelleyebilecek sıvı birikimi gibi bir durumun bulunup bulunmadığı da anlaşılabilir. Eğer bir tüpte sıvı birikimi varsa, bu sıvı rahim içine akarak diğer tüp yoluyla hatta tüp bebek yöntemiyle gebe kalmayı engelleyebilmektedir.

Rahim filminde iki tüpün de tıkalı olması

Rahim filminde 2 tüpün birden tıkalı çıkması durumunda, eğer bu gerçek bir tıkanıklık ise kendiliğinden gebe kalınması mümkün değildir. Laparoskopi ile durum doğrulanır ve tüp bebek tedavisine geçilir. Eğer “selektif salpingografi” yapılabilen bir merkeze ulaşabilmeniz mümkün ise laparoskopiden önce bu tüp açma tekniği önerilebilir.  İki tüpün birden tıkalı olduğu uygun olgularda “selektif salpingografi” ile en az bir tüpün açılması olasılığı %70 iki tüpün birden açılması olasılığı %40’dır. Tüpleriniz açılırsa, laparoskopi yapılmasına gerek kalmayacaktır.

Tıkalı tüplerin rahim filmi sırasında “selektif salpingografi” ile açılması konusundaki anlatım videomu izleyebilirsiniz.