HSG incelemesi nasıl yapılır?

HSG incelemesi sırasında genellikle 4-6 adet röntgen çekilir. 4 Adetten daha azı yetersiz kalır. 6 Adetten fazlası ise çoğu zaman gereksizdir. İlk alınan film, kontrast madde verilmeden önce çekilen direk grafidir. Sonra kontrast madde verilirken çeşitli açılardan 3-4 adet film çekilir. En son film ise verilen kontrast maddenin karın çerisindeki dağılımını kontrol etmek için alınan geç grafidir. Son grafiden önce gerekli hallerde kontrast maddenin dağılması için filmi çekilen kişi kendi etrafında bir tur döndürülebilir.

Yukarıda anlatıldığı şekilde yeni teknikler ve ileri teknoloji cihazlar kullanılarak yapılan HSG incelemesi, eski ve klasik sistemlere göre daha kısa sürer, ağrısızdır, komplikasyon riski düşüktür ve gerçeğe yakın doğru sonuçlar verme özelliği çok daha fazladır.