Şişli Echomar Görüntüleme ve Polikliniği, 19 Mayıs Cad. No:4 Nova Baran Plaza, Şişli / İstanbul

Rahim Filmi (HSG)

Rahim Filmi (HSG)

Rahim filmi bir röntgen incelemesidir. Sperm ile yumurtanın buluştuğu tüplerin ve embriyonun tutunup geliştiği rahim boşluğunun incelenmesi için çekilir.

“Histerosalpingografi” kelimesi rahim filminin tıbbi adıdır. Tam olarak “rahim ve tüp filmi” anlamına gelir. HSG, HisteroSalpingoGrafi kelimesinin kısaltmasıdır.

Rahim boşluğu ve tüplerin röntgen filminde görülebilmesi için özel bir sıvı ile doldurulmaları gerekir. Bu nedenle HSGiçin “ilaçlı rahim filmi” ismi de kullanılmaktadır. HSG çekimi için kullanılan ilaç, içerisinde iyot tuzu bulunan sudan ibarettir. “Kontrast madde” bu ilacın tıbbi adıdır. Rahim filmi çekimi sırasında sadece 1-2 çorba kaşığı hacminde ilaç, rahim ağzından rahim boşluğuna doldurulur.

HSG Rahim Filmi Çekimi

HSG çekiminde yeni teknik, inceleme yapılacak kişi açısından bir kadın-doğum muayenesine veya simir testine benzer. Normal şartlarda sadece 1-2 dakika sürer. Bacak dayama çatalı yoktur.

HSG çekiminde yeni teknik, sadece ağrısız olması açısından değil, elde edilen sonuçların doğruluğu da dahil olmak üzere her bakımdan eski tekniklere nazaran çok üstündür. Bunları özetlemek gerekirse:
 • Yeni HSG tekniği ağrısız ve kanamasızdır. Normal şartlarda sadece 1-2 dakika sürer.
 • Tüplerin kas spazmına bağlı olarak yanlışlıkla tıkalı çıkması ihtimali çok düşüktür.
 • Rahim ağzı kanalı, Rahim boşluğu ve tüpler değişik açılardan çekilen filmler sayesinde net olarak görüntülenebilir.
 • Sümüksü tıkaçlar, pıhtı tıkaçları ve küçük yapışıklıklara bağlı tüp tıkanıklıkları anjio yapar gibi özel kateterle doğrudan tüpün içine ilaç vermek suretiyle açılabilir. Tıp dilinde “selektif salpingografi” denen bu işlem de standart HSG’ye ilave olarak 1-2 dakika süren ağrısız bir uygulamadır ve yeni HSG’nin bir devamı niteliğindedir.
 • Rahim delinmesi veya zedelenmesi riski yoktur. Diğer olumsuz yan etki ve komplikasyonların meydana gelme riski daha düşüktür.
 • Yeni HSG tekniğinde kullanılan röntgen cihazının özellikleri nedeniyle çok daha düşük radyasyon söz konusudur.
 • Yeni teknikle HSG çekiminden önce ağrı kesici, kas gevşetici gibi ilaçlar kullanmaya gerek yoktur.
 • Rahim filmi çektirenler işlem sonrasında işlerine dönebilir, araba kullanabilirler.
 • Rahim filmi sonrası cinsel ilişki yasağı yoktur.
 • Rahim filminden sonra hamile kalanlar, öncesine nazaran daha yüksek orandadır.
 • Kullanılan organik iyotlu ilaç birkaç saat içinde vücuttan atılır ve düşük dozda kullanıldığından sistemik yan etkisi yoktur.
 • Rahim ağzının dar veya rahim ağzı kanalının kıvrımlı olduğu kişilerde eski teknikle yapılamayan HSG filmi, yeni teknikle hiçbir zorlukla karşılaşmadan, hiçbir ek işlem gerektirmeden kolaylıkla yapılabilmektedir.

HSG Rahim Filmi Fiyatları

Yeni teknikle yapılan ağrısız HSG fiyatları zannedildiğinin aksine pahalı değildir. Çünkü gelişmiş cihazlar ve yeni teknikler sayesinde sadece HSG çekmek üzere organize olmuş bölümümüzde çok sayıda HSG incelemesi yapılabilmekte, böylece birim maliyetler düşmektedir. Ayrıca gerekli olduğunda incelemeye tüp açma işlemi (selektif salpingografi) ile devam edilmekte, baştan kapalı çıkan tüplerin %70 gibi büyük bir kısmı açılabilmekte ve bu ek işlem için ek ücret alınmamaktadır. Bu tüp açma işlemi, pek çok hastada laparoskopi ameliyatı gerekliliğini ortadan kaldırdığından hem sağlık hem toplam maliyet açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Yeni teknik sayesinde HSG’nin artan önemi, vazgeçilmezliği ve daha sıklıkla istenmesi nedeniyle “rahim filmi neden istenir”, “rahim filmi ne zaman istenir” sorularıyla daha fazla karşılaşıyoruz. 1 Sene korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalamayan kişilere HSG çekilmelidir. 1 Sene olan bu bekleme süresi 35 yaşından sonra ve daha ileri yaşlarda gittikçe kısalır. HSG istenmesinin tek amacı kısırlık araştırması değildir. Tüp bebek tedavisinden önce embriyonun tutunmasını veya gelişimini engelleyebilecek bir olumsuzluğun bulunup bulunmadığı en iyi rahim filmi ile saptanabilir. Böylece tüp bebek tedavisinden önce eğer varsa bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması, tüp bebek başarı oranını arttıracaktır. Ayrıca tekrarlayan düşükler veya kürtajdan sonra rahim boşluğunda bir hasar meydana gelip gelmediğini anlamak için de rahim filmi istenir. Aynı şekilde bazı myom ameliyatlarından ve histeroskopi adı verilen yöntemle yapılan rahim içi operasyonlardan sonra durumun kontrolü için de rahim filmi istenmektedir.