Şişli Echomar Görüntüleme ve Polikliniği, 19 Mayıs Cad. No:4 Nova Baran Plaza, Şişli / İstanbul

Selektif salpingografi işlemi ağrılı mıdır?

Selektif salpingografi işlemi; C kollu röngen cihazı yardımı ile gerçekleştirildiğinde ağrısız ve acısız bir işlemdir.