HSG-çekiminde-hastaların-temel-kaygıları-nelerdir?

HSG çekiminde hastaların temel kaygıları nelerdir?

Hastaların en büyük kaygılarından biri işlemin ağrılı-korkunç bir işlem olup olmadığıdır. Rahim boşluğuna kontrast sıvının verilmesi, sıvının geri akışının engellenmesi, tüplerden geçiş için uygulanan basınç, uterusun doğru açıdan görüntülenmesi amacıyla doğru pozisyona getirilmesi için yapılan işlemler ağrı ve spazm oluşumunu tetikleyebilmektedir.

Kulaktan kulağa yayılan kötü tecrübeler nedeniyle hastaların bir kısmı anestezi talep etmektedir. Bunun yanı sıra çekim sırasında alınan radyasyon miktarı, komplikasyon riski ve filmin kalitesi hastaların kafasında oluşan diğer soru işaretleridir.

Ağrı yapan faktörler nasıl kaldırılır?

HSG incelemesi sırasında ağrı oluşumunu tetikleyen faktörler ortadan kaldırılır veya minimal seviyeye düşürülürse sadece ağrısız inceleme mümkün olmakta kalmaz aynı zamanda cornual spazma bağlı false pozitif tubal oklüzyon bulgusu ihtimali de minimum seviyeye iner. İnceleme öncesi hastanın kaygısını azaltan psikolojik yaklaşımlar, rijit kanüller yerine yumuşak kateterlerin kullanılması, uterusu uygun pozda görüntüleyebilmek için traksiyon uygulanmasına gerek bırakmayan, her açıdan görüntü alabilen C kollu röntgen cihazı ile çekim yapılması, viskozite, osmolarite gibi fiziksel özellikleri açısından uygun kontrast madde kullanımı, sürekli ve sadece gerektiği kadar basınç uygulanması, hastanın anatomisine uygun malzeme seçimi gibi faktörler ağrısız HSG incelemesini mümkün kılmaktadır.

Öte yandan, bu yeni cihaz, ekipman ve tekniklerin kullanılması bazı komplikasyonların ortadan kalkmasına, bazı komplikasyonların ise meydana gelme riskinin minimal seviyeye inmesine sebep olmuştur.

Sonuçlara güvenilir mi?

Gelişmiş teknoloji kullanımı ve tecrübeli ekip sayesinde uterin anomali ve intrauterin patolojiler konusunda HSG sensibilitesi artmıştır. Ayrıca yapılmış araştırmalar ışığında ve ASRM’nin önerisi paralelinde, gerekli olan durumlarda HSG incelemesinin doğal bir devamı olarak, doğrudan doğruya tüpün internal orifisinden kontrast madde vermek suretiyle selektif salpingografi yapılmaktadır. Selektif salpingografi HSG incelemesinin bir aşaması olduğundan bunun için ek ücret talep edilmez.

Gerekli durumlarda özel yumuşak kateterle yapılan selektif salpingogarfi sayesinde, HSG incelemelerinde cornual spazm, masif intravazasyon, mukus ve polip tıkaçları gibi nedenlerden kaynaklanan false + proksimal tubal oklüzyon tanısı olasılığı belirgin derecede düşmüştür. Ayrıca bazı olgularda hidrosalpinks tanısının atlanması olasılığı da belirgin derecede azalmıştır. Standart HSG incelesinde proksimal tubal oklüzyon tanısı alan olguların yaklaşık %70’inde selektif salpingografi ile tüpler açılabilmekte veya açık olduğu gösterilebilmektedir.

Yeni nesil röntgen cihazlarında, radyasyon miktarı belirgin derecede düştü.

Yeni nesil, flat detektörlü, dijital, C kollu röntgen cihazı sayesinde hastalarınızın aldığı radyasyon miktarı minimuma düştü. Her hastanın aldığı radyasyon miktarı kayıt altına alındı ve istendiğinde raporlanması mümkün oldu. Ayrıca bu cihazlar biz uygulayıcıların da maruz kaldığı radyasyon miktarını belirgin derecede düşürdüğünden daha fazla sayıda incelemeyi daha güvenli bir şekilde yapabilmemizin önü açıldı.

Neden hastamı HSG için Dr. Cevat Bayrak ve ekibine yönlendireyim?

  • Tecrübe: Son 12 senede, yaklaşık 50.000 HSG çekimi gerçekleştiren Dr. Cevat Bayrak ve ekibi, bu konuda büyük bir tecrübeye sahiptir.
  • Cihaz: 2014 model Siemens marka Artis Zee model flat detektörlü, gelişmiş C kollu dijital röntgen cihazı.
  • Teknik: Her hastanın anatomisine uygun olarak seçilen malzemelerle ağrısız teknik.
  • Fiyat: En ileri teknoloji, yüksek tecrübe ve kaliteli filmi makul fiyata sağlayabilme.
  • Ücretsiz selektif salpingografi: Standart HSG sırasında, gerekli olan durumlarda selektif salpingografi yapılmakta, bunun için ek bir ücret de talep edilmemektedir.
  • Hasta memnuniyeti: Hastalarınızın incelemeden kaçma olasılığı düşer. Sizlere memnuniyetle geri dönerler.
  • Lokasyon ve ulaşım: Şişli, kolay ulaşılabilir, bilinirliği yüksek, merkezi ilçelerden birisidir. Metro, metrobüs, otobüs ve dolmuş durakları merkezimize çok yakındır. Merkezimizin kendisine ait ücretsiz otoparkı vardır.
  • Dijital teknolojinin olanakları: HSG görüntüleri dijital olarak saklanabilir, çoğaltılabilir, CD veya flaş bellek kullanarak kopyalanabilir, e-posta eki olarak gönderilebilir. Film çekildikten dakikalar sonra cep telefonunuza gelebilir.
  • Ekip çalışması: Kendimizi sizin ekibinizin bir parçası ve iş ortağınız olarak görürüz.
  • Multimodalite merkez: Echomar, dijital mamografi, MR, BT, US gibi her türlü ileri tıbbi görüntüleme ile size komple çözümler sunar.